Niezdrowe nawyki w jamie ustnej wśród nastolatków - raport władz stomatologicznych

Podczas gdy pewien postęp został podjęty w celu poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży, ale wiele pozostaje do zbadania - zespół naukowców poinformował w międzynarodowej sesji Zdrowia Stomatologicznego.

Naukowcy z ośmiu krajów, w tym Australii, Chin, Finlandii, Irlandii, Japonii, Kuwejtu, Szkocji, Tajlandii poinformował w 84th sesji generalnej Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badań Stomatologicznych, że więcej pracy były potrzebne do zrobienia w poprawie zdrowia jamy ustnej młodzieży i dzieci.
Targeted health promotion and increased access to dental services are needed to improve the oral health of adolescents in juvenile detention. (Australia)

Badanie przeprowadzone w Centrum Medycznym dla Dzieci w Szanghaju zwiększyło świadomość na temat próchnicy wczesnodziecięcej, której częstość występowania jest niezwykle wysoka. (Chiny)

System opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz społeczno-kulturowe i środowiskowe czynniki ryzyka (np. używanie alkoholu i wyrobów tytoniowych) w pewnym stopniu modyfikowały wpływ czynników ryzyka, takich jak rzadkie korzystanie z usług w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz niezdrowe nawyki u nastolatków. (Finlandia)

nastolatka

Pilotażowy kwestionariusz "Kwestionariusz jakości życia w chorobie szkliwa u nastolatków" (Adolescent Enamel Fluorosis Quality of Life Questionnaire) wskazywał na estetyczny wpływ fluorozy szkliwa u 15-latków oraz jej wpływ na jakość życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej. (Irlandia)

Istnieją znaczne różnice pomiędzy regionami geograficznymi pod względem częstości występowania próchnicy w zębach mlecznych oraz czynników związanych z występowaniem próchnicy. (Japonia)

Dzieci objęte szkolnym programem zdrowia jamy ustnej wykazywały niższy poziom próchnicy, ale nie wszyscy rodzice zapisywali swoje dzieci do programu. (Kuwejt)

Stwierdzono długotrwałe korzyści dla zdrowia zębów u dzieci, które uczestniczyły w szkolnym programie szczotkowania zębów, a wyniki te miały wpływ na rozwój polityki rządowej w zakresie krajowych programów profilaktyki próchnicy. (Szkocja)

Wysoka częstość występowania i ciężkość próchnicy zębów wśród dzieci w wieku od 2 do 4 lat w regionie, w którym nie stosuje się fluorowania, wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia kompleksowego programu obejmującego edukację rodziców w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej, profilaktyki i leczenia oraz dostęp do tych usług. Osoby świeckie mogą pomóc w zapewnieniu rodzicom i opiekunom edukacji stomatologicznej, w tym informacji dotyczących praktyki żywienia. Ponadto, ponieważ praktyki związane z karmieniem mlekiem i dietą różnią się w społecznościach buddyjskich i muzułmańskich, informacje i materiały edukacyjne muszą być odpowiednio dostosowane. (Tajlandia)

Zobacz więcej na: http://delasens.pl/

Autor