Infekcje jamy ustnej mogą być leczone za pomocą terapii fotodynamicznej

Oporne na antybiotyki zakażenia bakteryjne i grzybicze jamy ustnej mogą być skutecznie leczone za pomocą terapii fotodynamicznej (PDT), twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo's School of Dental Medicine.

Terapia fotodynamiczna jest powszechnie stosowana w leczeniu nowotworów. PDT jest obecnie stosowane w leczeniu mięsaka Kaposiego, raka piersi (rozprzestrzeniającego się na ścianę klatki piersiowej) oraz raka przełyku.

Sposób leczenia polega na podaniu odpowiedniego leku (fotouczulacza), a następnie na ekspozycji na światło o określonej długości fali, w celu zabicia komórek nowotworowych w określony sposób. Prowadzone są aktywne badania mające na celu poszerzenie potencjału terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób innych niż nowotwory.

Po zatwierdzeniu leku Photofrin® przez FDA, pacjenci z rakiem przełyku i śródbłonka, wrzodem żołądka w dolnej części przełyku (przełyk Barretta) mają nowy promyk nadziei w odniesieniu do ich leczenia. Badacze niniejszych badań stwierdzili, że minimalne dawki PDT dostarczane organizmom takim jak S. mutans (bakteria) oraz organizmom grzybowym należącym do rodzaju Candida (otrzymywanym od chorych na HIV/AIDS) powodowały wzmożone zabijanie, zarówno w płytkach hodowlanych, jak i biofilmach uprawianych na materiale protezowym. W niniejszych badaniach do biofilmów i hodowanych próbek dodawano zatwierdzony przez FDA lek, po czym leczone próbki były eksponowane na światło o różnym stopniu natężenia (światło o określonej długości fali, ale o różnym natężeniu).

W czasie krótszym niż 15 minut stwierdzono, że PDT zniszczyło prawie 99,9% bakterii S. mutans. Wykazano również znaczną aktywność zabijania C. albicans (pleśniawka), C. glabrata i C. krusei, pochodzących od chorych na HIV. Zakażenia tymi mikroorganizmami są trudne do wyleczenia przy użyciu konwencjonalnych antybiotyków. W większości przypadków prowadzi to do rozwoju oporności na antybiotyki. PDT, jeśli okaże się skuteczny i bezpieczny, może przezwyciężyć oba te problemy i utorować drogę do pojawienia się nowego sposobu leczenia. Wyniki tego obiecującego badania zostały przedstawione na spotkaniu International Association of Dental Research, które odbyło się w Orlando, Fla.

Wyniki dotychczasowych badań, choć nie zostały ukończone, mogą mieć istotne implikacje w leczeniu chorób zakaźnych jamy ustnej, które obecnie dezorientują środowisko medyczne i stomatologiczne. PDT może stanowić uzupełnienie obecnego leczenia antybiotykami lub alternatywę w przypadku, gdy antybiotyki już nie działają. Może to być istotne dla pacjentów poddawanych terapii przeciwnowotworowej, pacjentów HIV, którzy wykazują oporność na antybiotyki i osób starszych z uporczywymi infekcjami jamy ustnej", podsumował dr Thomas S. Mang, autor badania.

Autor